1 September, 2017

約20年のサクセスストーリー

弊社は1997年の創設以来20年に及びそのサクセスストーリーを築きあげて参りました。創立当初は欧州言語及び異文化トレーニングを中心に活動、その後数年の間に南米及びアジア地域に拡張を遂げました。
1 September, 2017

Forefrontの異文化トレーニングワークショップ

創立以来今日までの間、私共はニューイングランド地方から南部のカロライナ両州、テネシー州、及びカルフォルニア州に至る米国各地において米独、米日、米中等の異文化トレーニングを提供しております。 また、ヨーロッパ、南米、アジアのさまざまな国においても各種プログラムを提供しております 。
1 September, 2017

包括的なグローバル業務を展開しているForefront International では、次のようなサービスを提供しております

包括的なグローバル業務を展開しているForefront International では、次のようなサービスを提供しております:翻訳、通訳、異文化トレーニング、外国語クラス、海外移住サポートサービス
7 July, 2016

Het succesverhaal

Het bedrijf werd oorspronkelijk opgericht in 1997, en we kunnen nu terugkijken op 20 succesvolle jaren. In de beginfase was het bedrijf voornamelijk gericht op talen en culturele trainingen voor de Europese markt, maar dit breidde zich snel uit naar Noord- en vooral Zuid-Amerika en naar Azië.